Dražebník PDF Tisk Email

DRAŽBY s.r.o.

IČ: 254 14 801

sídlo: U Nisy 661/20, 466 01  Jablonec nad Nisou

tel: +420 602 505 837, +420 724 775 115

email:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16597

 
Způsob a úhrada ceny PDF Tisk Email

Není-li cena dosažená vydražením vyšší než 200.000,- Kč je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením ihned po skončení dražby dražebníkovi. Cenu převyšující částku 200.000,- Kč je vydražitel povinen uhradit do 10 dnů od skončení dražby. Cenu dosaženou vydražením převyšující částku 500.000,- Kč je vydražitel povinen uhradit do 10 dnů od skončení dražby. Cenu dosaženou vydražením lze uhradit v hotovosti k rukám dražebníka, vkladem nebo převodem na účet dražebníka ... číslo účtu 305249923/0300, nelze ji uhradit započtením ani platební kartou. Platba směnkou je nepřípustná.

Neuhradí-li vydražitel stanoveným způsobem cenu dosaženou vydražením, jde o zmaření dražby a vydražitel, který takto zmařil dražbu, nenabývá vlastnictví předmětu dražby vydraženého ve zmařené dražbě. Současně je povinen uhradit náklady zmařené dražby a náklady opakované dražby.

 
Podmínky odevzdání předmětu PDF Tisk Email

Předmět dražby a listiny, které osvědčují vlastnictví, budou předány vydražiteli podle podmínek stanovených v § 32 zákona o veřejných dražbách do pěti pracovních dnů po úhradě ceny dosažené vydražením.

 
Místo konání dražby PDF Tisk Email

Městský úřad Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34  Hrádek nad Nisou