Podmínky odevzdání předmětu PDF Tisk Email

Předmět dražby a listiny, které osvědčují vlastnictví, budou předány vydražiteli podle podmínek stanovených v § 32 zákona o veřejných dražbách do pěti pracovních dnů po úhradě ceny dosažené vydražením.